ភាសា

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ឥលូវនេះ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសំុពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុបាននៅតាមសាខាមួយចំនួនរបស់ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង គ្រឺះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ។

អានបន្ថែម

របាយការណ៍​ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

បច្ចុប្បន្ន លោក លោកស្រី អាចធ្វើការ​ស្នើសុំ​រ​បាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន នៅ ​ការិយាល័យ​​ឥណទាន​កម្ពុជា​ ឬ្ ស្ថាប័នដៃគូសហការរបស់ស៊ីប៊ីស៊ីបាន។

អានបន្ថែម

អត្ថប្រយោជន៍នៃរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

- មានលទ្ធភាព ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើព័ត៌មាន​មិនត្រឹមត្រូវ លើរបាយការណ៍ឥណទាន - អាចស្វែងយល់​ពីរបាយការណ៍ឥណទាន និងកម្រិតហានិភ័យរបស់ខ្លួន - ដឹងពីកត្តា ដែលជះឥទ្ធិពល ដល់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ខ្លួន - ទទួលបានការសម្រេចចិត្តពីស្ថាប័នឥណទានទៅលើការស្នើសុំឥណទានបានលឿន

អានបន្ថែម

ដំណោះ​ស្រាយ​អាជីវ​កម្ម

ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា បាន​បង្កើត​នូវដំណោះ​ស្រាយ​អាជីវកម្ម ចំនួន ៦ ប្រភេទ ដែលអាច​ជួយ​សម្រួល ដល់​អាជីវ​កម្ម​របស់​សមាជិក​របស់យើង។

អានបន្ថែម

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ពិភពលោកបានជួបនូវវិបត្តិសុខភាព ដែលធ្វើអោយមានឱនភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងអន្តរជាតិ។ បើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាក៏ដោយ ស៊ីប៊ីស៊ី នៅតែអាចបន្តប្រតិបត្តិការ និងបម្រើសេវាកម្មដល់សមាជិកយ៉ាងរលូន។ នាពេលកន្លងមក យើងបានដាក់ចេញការផ្តួចផ្តើមថ្មីៗជាច្រើន លើការវិភាគទិន្នន័យ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលប្រកដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដូចនេះ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងក្នុងការបង្ហាញនូវសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗប្រចាំឆ្នាំនេះដូចតទៅ។

អានបន្ថែម

ផលិតផល និង​សេវា​កម្ម

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទាន គឺជា​របាយការណ៍ ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ គឺជាលេខតំណាងអោយខ្មែរ ស្ករ ដែលសង្ខេបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ ឥណទានទៅជាលេខតំណាងមួយ។

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យគឺជាទម្រង់របាយការណ៍ឆ្លាតវៃមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកទាំងអស់ អាចត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យទាំងមូល។

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន គឺជាសេវាដែលផ្តល់របាយការណ៍ភ្លាមៗ ដល់សមាជិកទាំងអស់...

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន គឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយសមាជិកទាំងអស់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន របស់អតិថិជនទាំងអស់...

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ គឺជាដំណោះស្រាយនៃការវិភាគទិន្នន័យ ដែលបង្កើតឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

លោកអ្នក អាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ តាមរយៈ អ៊ីមែល ​លេខទូរស័ព្ទ ឬចុចនៅខាងក្រោម

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ឥណទាន
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យ សម្រាប់អ្នកផ្តល់កម្ចី និង កាត់បន្ថយចំនួនឥណទានមិនដំណើរការ
  • ចែករំលែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានឥណទាន ដើម្បីធានាមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំជាន់គ្នា ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់កម្ចី
  • អាចណែនាំផលិតផលថ្មីៗ ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការអតិថិជន តាមរយៈប្រវត្តិអតិថិជន ក្នុងរបាយការណ៍ឥណទាន

អានបន្ថែម

សមាជិក ស៊ីប៊ីស៊ី

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ការិយាល័យ​ឥណទាន​ មានសមាជិក​ចំនួនជាង ១៣០ រួមមានធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និងប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ